Tel: 018 538 889  E-mail: info@poliklinikahuman.rs

 

PATOHISTOLOGIJA je nauka koja se bavi postavljanjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskopske analize uzorka-tkiva.

Laboratorija za patohistološku i citološku dijagnostiku u poliklinici Human je najsavremenije opremljena privatna patohistološka laboratorija u Nišu.

U poliklinici Human je moguće uraditi sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike. Analiza osnovne histološke analize uzorka (H&E preparat) endoskopskih i incizionih biopsija završava se za 2-3 dana, dok u slučaju dodatnih analiza (histohemija i imunohistohemija) obrada i analiza traju nešto duže, najviše do 7 dana. Citološka analiza je gotova istog dana po prijemu materijala.

Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama. Pored toga rade se i konsultativne morfološke analize na donetim parafinskim blokovima i/ili preparatima, predhodno obrađenim u drugim ustanovama. Koristi se standardno hematoksilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi kako bi se postavila dijagnoza. U strogo indikovanim slučajevima, poštujući standarde savremene patologije, rade se dopunske imunohistohemijske analize.

 

LABORATORIJA ZA PATOHISTOLOGIJU - tehnička priprema, obrada,  sečenje, bojenje i mikroskopska dijagnostika       endoskopske i hiruške biopsije svih organa.

LABORATORIJA ZA CITOLOGIJU - mikroskopska analiza: sputuma, ekskreta, sekreta, eksudata, punktata, vaginalnih briseva i FNAC (fine needle aspiration cytology) različitih  patoloških procesa.

LABORATORIJA ZA HISTOHEMIJU - omogućuje preciznu dijagnozu tumorskih i drugih procesa prisutnih u ratličitim organima  čoveka i drugih sisara.

LABORATORIJA ZA IMUNOHISTOHEMIJU - verifikuje specifične tumorske markere, antigene i tumorske receptore što je od izuzetnog značaja u diferencijalnoj dijagnostici tumora, u praćenju kliničkog toka pacijenata nakon terapije, kao i u primeni same  hormonske terapije.

LABORATORIJA ZA EX-TEMPORE DIJAGNOSTIKU jedina u privatnom sektoru u Nišu, omogućuje brzu dijagnostiku svežeg tj. tkiva bez fiksacije; koristi se u toku operacije, usmeravajući hirurga na opsežnost hirurškog zahvata.

KONSULTACIJA (PROVERA) POSTAVLJENE DIJAGNOZEna zahtev pacijenta ili lekara koji je poslao uzorak na patohistološku analizu.

 

LABORATORIJA ZA PATOLOGIJU

Efikasan i precizan dijagnostički patohistološki rad laboratorije  za  patologiju omogućuje sprega sledećih faktora:

  • Dijagnostički rad patologa sa velikim iskustvom;
  • Stručnost i požrtvovanost laboranta koji učestvuje u veoma složenom i odgovornom tehničkom radu;
  • Lanac savremenih laboratorijskih  aparata za automatsku obradu tkiva, sečenja i bojenja laboratorijskih preparata, koji ispunjavaju najviše tehnološke i ekološke standarde;
  • Kontinuirano radno vreme (od 8 do 20 h), uključujući i sve subote.
  • bliskа saradnjа sa kolegama patolozima iz cele Srbije i čitavog regiona.

AKTUELNOSTI

INFO

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

Prijavite se na naš Newsletter i prvi saznajte novosti, posebne akcije i pogodnosti iz naše Poliklinike

PRATITE NAS